Bas de Rode Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer je bij mij lessen volgt heb ik in ieder geval de volgende persoonlijke gegevens van je nodig:

 • Naam (van jou en/of je kind dat les neemt)
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (bij 21 jaar of jonger)
 • E-mailadres

Hoe verzamel ik uw gegevens?

Zodra u contact met me opneemt verzamel ik uw gegevens. Deze verzamel ik wanneer u:

 • Contact opneemt voor informatie over mijn diensten.
 • Lessen bij mij boekt of een instrument van me huurt.
 • Mijn website bezoekt en er cookies geplaatst worden in uw browser.

Ik kan ook informatie over u ontvangen middels de volgende bronnen:

 • Collega’s die uw naam doorgeven wanneer zij denken dat u geïnteresseerd bent in lessen of coaching bij mij.

Wat doe ik met uw gegevens?

Ik verzamel uw gegevens zodat ik:

 • Facturen kan sturen.
 • Kan berichten wanneer lessen veranderen of wanneer er bijvoorbeeld een evenement komt waarover ik u wil informeren.

Deze persoonsgegevens zullen nooit door mij aan derden verstrekt worden, behalve wanneer dit nodig is binnen de afspraak die wij gemaakt hebben, of wanneer de wet zegt dat dit moet, bijvoorbeeld wanneer de belastingdienst dit verlangt.

Alleen met uw toestemming zal ik uw gegevens aan collega’s doorgeven, wanneer zij op zoek zijn naar musici van bepaald niveau, waarbij ik denk dat u hierin misschien geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld voor orkesten of kamermuziekensembles.

Waar en hoelang worden uw gegevens bewaard?

Alle bovenstaande gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard in mijn administratie. Wanneer u niet langer les bij mij volgt of het huurcontract is beëindigd, zullen de gegevens na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden verwijderd. Op dit moment is dat 7 jaar. Mijn boekhouder heeft inzage in de gegevens van mijn boekhouding en facturen en ziet daarmee naam, adresgegevens en de betaalde bedragen.

Welke privacy rechten heeft u?

Ik wil er zeker van zijn dat u zich bewust bent van uw rechten. Iedereen heeft de volgende rechten:

 • Het recht op inzage – u heeft het recht om uw persoonsgegevens in mijn administratie in te zien.
 • Het recht tot toegang – u heeft het recht een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die ik heb verzameld. Voor deze service kan ik een kleine vergoeding vragen.
 • Het recht tot rectificatie en aanvulling – u heeft het recht mij te vragen om de persoonlijke gegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u vindt dat deze incompleet of verkeerd zijn.
 • Het recht op vergetelheid – onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Het recht op beperking van de verwerking – onder bepaalde omstandigheden heeft u recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – uw recht om, onder bepaalde omstandigheden, te vragen uw persoonsgegevens niet (meer) te gebruiken.
 • Het recht op dataportabiliteit. – u heeft het recht te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie, of aan uzelf.

Wanneer u aanspraak maakt op één van uw rechten kunt u mij contacteren. Ik heb dan een maand om hierop te reageren.

Cookies

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Hoe gebruik ik cookies?

De website van Bas de Rode maakt gebruik van cookies die alleen gebruikt worden voor eigen statistieken.

Hoe managet u cookies

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In sommige gevallen kan dit resulteren in het niet volledig functioneren van mijn website.

Privacyverklaring van andere websites

Mijn website verwijst naar andere websites. Mijn Privacyverklaring is alleen van toepassing op mijn eigen website. Wanneer u op een link naar een andere website klikt geldt vanaf daar hun privacyverklaring.

Veranderingen in mijn Privacyverklaring

Ik vernieuw mijn privacyverklaring regelmatig en verwerk updates met betrekking hierop op deze pagina. De laatste update was 1 mei 2019.

Contact

Wanneer u vragen heeft over mijn privacyverklaring, uw persoonlijke gegevens die ik van u heb of u wilt aanspraak maken op één van uw rechten, neemt u dan gerust contact met mij op.

Email: info@derodecellist.nl

Tel: 06 – 5067 1418

Geverifieerd door MonsterInsights